Secundary موج شکن برزیل

جزوه گیاهان دارویی « علی محمد طزری (سلولی تکوینی گیاهی)

مواد ثانویه یا متابولیت های ثانویه (Secundary metabolites) ... طول موج فرا بنفش در گیاهان باعث افزایش تولید آلکالوئیدها می شود. ... تقویت کننده, باد شکن, ضد نفخ و موثر برای زخم معده می باشد. ...

اهمیت کشت گیاهان دارویی

مواد ثانویه یا متابولیت های ثانویه (Secundary metabolites) ... طول موج فرا بنفش در گیاهان باعث افزایش تولید آلکالوئیدها می شود. ... تقویت کننده, باد شکن, ضد نفخ و موثر برای زخم معده می باشد. ...